Xuân Thi – Rau 1 nốt sinh viên CD Kinh Tế TPHCM

Sinh viên cao đẳng Kinh tế TPHCM, sinh năm 2k1, chất chơi người dơi.

Em rau 1 nốt của tại hạ muốn share cho các huynh đài.

Tính em này “cởi…mở”, hợp cạ thì quấn hồi lên giường cái roẹt.

Club, Bar, Pub là trốn hay qua lại của em nó, tối gạ kèo lên làm vài ly là đâu vào đấy ngay.