Kiều Chi – Học sinh lớp 12 mình dây cây cảnh

Share em gái lớp 12, học sinh ưu tứ nhiều năm liền mà tôi chăm bao lâu nay.

Công tôi chăm bắm, em nó phổng phao phết đấy nhá.

Trắng lắm, ngoài đời còn trắng hơn trong hình nữa.

Ngực vếu ngon, to tròn, ti hồng nhìn muốn bú cả ngày.

Nói nhiều mất hay, anh em ưa tôi pass cho.