Thanh Hằng – Em gái chuppy hàng đẹp

Em rau hàng vếu đẹp, bầu bĩnh cho anh em nào nghiền gu chuppy.

Con hàng được chăm nuôi bao năm nay cần share lại anh em có nhu cầu.

Đảm bảo hàng tuyển, trước giờ chỉ qua tay mỗi mình tôi.

Anh em húp nước sau vẫn còn ngon ngọt lắm.