Thanh Trúc – Em sinh viên Perfect, kĩ năng thượng thừa

Gái xinh, sang chảnh, đĩ đòa cho anh em nào chăn khỏe đây.

Dạng này hơi cáo, anh em lòe ăn được em nó thì quất ngựa truy phong là ok nhất.

Đừng dính sâu kẻo bị đào mỏ nha anh em. Chớ nhầm rau với sugar baby.

Mặt hàng này thì quá perfect rồi. Body chuẩn mẫu 87-65-90, kĩ năng thượng thừa.