Chăn rau Miền Bắc

Hội Chăn rau Miền Bắc, làm nông nghiệp sạch 100%. Trao đổi, share kèo các rau 0 note, 1 note, 2 note… Thông tin thật, việc thật, nghiêm cấm tráo hàng, buôn bán, lừa đảo anh em. Có hàng ngon thì nên chia sẻ mới là phải đạo. Mời anh em !

1
1