Hội Chăn rau Miền Bắc, làm nông nghiệp sạch 100%. Trao đổi, share kèo các rau 0 note, 1 note, 2 note… Thông tin thật, việc thật, nghiêm cấm tráo hàng, buôn bán, lừa đảo anh em. Có hàng ngon thì nên chia sẻ mới là phải đạo. Mời anh em !

Video nổi bật

  • Đăng ký
Quên mật khẩu? Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới qua email.