Chăn rau Đà Lạt

Đi Đà Lạt mà không có mối. Có xế mà không có ôm? Úi xời, đến với chăn rau Đà Lạt là hợp lý. Kiếm cho mình một em bạn đường, bạn tình thì còn gì bằng. Hơi khó ăn nhưng nếu anh em chịu khó theo thì không gì là không thể. Chúc anh em ngon miệng.

1
1