Chăn rau quận Tân Bình HCM

Hàng rau mới 1 note, dễ chăm, dễ vào kèo đang chờ anh em chăn rau Quận Tân Bình HCM. Người thật – việc thật, anh em đăng ký lấy thông tin tự liên hệ mà triển luôn. Hình ảnh đính kèm ở dưới là chuẩn lắm rồi đấy, ăn được hay không là tại các anh nhé.

1
1