Chăn rau Trà Vinh

Hội Chăn rau Trà Vinh, nơi chúng tôi tạo ra để thỏa lòng đam mê làm nông nghiệp cho các anh em. Trao đổi, chia sẻ nhau những em rau xanh, sạch, đẹp. Anh em nào muốn gia nhập hãy đăng ký ngay, lấy thông tin hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin các em từng tuần, bổ sung vào menu siêu VIP của webchanrau.

1
1