Chăn rau Đắk Lắk

Có một đặc điểm là gái Đắk Lắk ở Sài Gòn rất nhiều. Các em vừa ngoan, vừa xinh, dễ chiều khiến cho anh em ta xao xuyến phần nào. Hội Chăn rau Đắk Lắk đã thành lập nhằm cung cấp thông tin các em cho những người nông dân đỡ vất vả mò info. Mỡ dâng tận mồm ngại gì không đớp nhể.

1
1