Nguyễn Sa – Rau xinh đại học Luật TPHCM

Rau xinh xắn, trú ngụ quận 4.

Học đại học Luật TPHCM.

Khá bướng, anh em nhẫn nhịn mà ăn, ăn xong tính gì thì tính.

Em này đánh giá là dễ, dắt đi chơi theo ý em nó, có cảm tình là húp cái một.