Thùy Chi – Sinh viên ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Em gái da trắng, mình dây, vếu bự share cho anh em.

Sinh viên ĐH Công nghệ sài gòn, năm nhất, còn lâu dài cho anh em chăm nuôi.

Anh em nào photographer thì ăn em nó dễ dàng. Bắt đúng sở thích thì kiểu gì chả suôi.