Ngọc Thảo – SV Bưu Chính Viễn Thông Quận 9

Em sinh viên học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao ráo, mình dây cây cảnh.

Share cho anh em nào có kinh tế tốt tí chăm em nó giúp tôi.

Rau này con non và xanh, anh em chăm cho đi gym gủng về nữa thì hết nấc.

Mới năm nhất, nuôi để dành sài 3 4 năm thì hết ý.