Ngọc Hoài – Rau 4 nốt hàng ngon, dáng chuẩn PERFECT