Em rau damdang xăm quả bông hồng đen trước ngực là hiểu rồi