Gái như này thì khối anh tự đổ, Giống Linh Ka phết