Nhật ký chăn rau

Hồi tưởng lại hay viết lên những review hàng ngày của anh em về quá trình từ khi chăm bón đến khi gặt hái thành quả. Nhật ký chăn rau chính là nơi để anh em chia sẻ những cách thức, cảm xúc khi làm nông nghiệp sạch. Chăn rau chưa bao giờ là dễ dàng, cảm xúc khi chúng ta gặt hái thành công rất là sung sướng. Đọc để có thêm niềm tin, kinh nghiệm nhé.